febrer 2, 2017
by admin
0 comments

CONTRACTACIO DE PERSONES AMB DISCAPACITAT


Les empresas públiques i privades que tiguin un número de treballadors fixes que superi de 50 estaran obligades a contractar un número de treballadors amb discapacitat no inferior al 2 %, excepte conveni col·lectiu o voluntat de l’empresari, sempre que s’apliquin mesures alternatives.

L’Administració pública haurà de reservar el 5 % de les places de convocatories a discapacitats segons l’establert al “Real Decreto-Legislativo 5/2015 de 30 de octubre”, pel que s’aprova el text refos de la “Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 30/1984 de la Función Pública”

La inserció laboral és un aspecte fonamental per la insercció social de les persones. Afavorim aquesta podem aconseguir una millor integració de les persones amb discapacitat.
Segons l’últim estudi publicat per l’INE (podeu veure en aquest enllaç INE l’estudi complert), la tasa d’activitat d eles persones amb la malaltia mental al 2015 era del 30%, una xifra molt baixa que hem d’augmentar.

En el cas que les empreses no puguin contractar a persones amb discapacitat tenen com alternativa realitzar el compliment amb mesures alternatives prèvia autorització de l’administració.

Aquestes mesures alternatives són:
 • Subscripció de contractes de subministrament o de serveis amb centres especials de treball o amb treballadors autònoms amb discapacitat.
 • Constitució d’enclavaments laborals amb centres especials de treball. Un enclavament laboral és el contracte que realitza una empresa amb un centre especial de treball per a la realització, per part d’un grup de treballadors amb discapacitat que es desplacen temporalment a l’empresa col·laboradora, d’obres o serveis relacionats amb l’activitat de l’empresa.
 • Donacions i accions de patrocini de caràcter monetari a entitats, fundacions o associacions declarades d’utilitat pública que es dediquin, total o parcialment, a la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació de les persones amb discapacitat.

Mes informació a nivell espanyol SEPES
Més informació a nivell català contratació directa. GENERALITAT
Més informació a nivell català MESURES ALTERNATIVES

gener 17, 2017
by admin
0 comments

TREBALL I DISCAPACITAT

Després de la publicació per part del SEPE de l’informe “Mercado de trabajo de la Personas con Discapacidad 2016” a nivell estatal volem destacar algunes conclusions que extreu l’estudi.
 • Segons el INE hi ha a Espanya 1.335.100 persones amb edat entre 16 i 64 anys que tenen el certificat de discapacitat. Aquesta xifra és el 4,4 % de la població en edat de treballar.
 • L’any 2015 el número de contractes de persones amb discapacitat va ser de 243.000 contractes que supossen un 1,31% del total de contractes. És un dels anys on hi hagut una més forta contractació de la discapacitat.
 • A nivell de contractació per sexe hi ha una gran desigualtat ja que el 61 % correspon a homes i el 39 % a dones. A diferència de les persones sense discapacitat que és un 56 % per homes i un 44 % a dones.
 • El 60 % de les persones amb discapacitat tenen un nivell formatiu d’Educació Secundària obligatòria.
 • Les persones apuntades més de dotze mesos en les oficines de treball, els anomenats aturades de llarga durada, són el 59% en el cas de les persones amb discapacitat i del 43 % en el cas de les persones sense discapacitat.
Les persones que tracten en la nostra fundació solen tenir un gran de discapacitat més gran de 45 % apropant-se al valor de 66 % i tal com indica la següent gràfica tenen més dificultat d’accedir al món laboral. Podeu veure també publicat en el segre un resum de dades [+]

Més informació:
INFORME DEL MERCADO DE TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

gener 12, 2017
by admin
0 comments

CONVENI INCORPORA 2017

El dia 12 de gener de 2017 van signar la renovació del conveni 2017 Incorpora de la província de Barcelona. Agraïm a l’obra social La Caixa la confiança depositada en el nostre projecte des de 2008. El dia 12 de enero de 2017 se firmó la renovación del convenio 2017 Incorpora de la província de Barcelona. Agradecemos a la obra social de la Caixa la confianza en nuestro proyecto desde 2008.

Podeu tenir més informacíó a

gener 9, 2017
by admin
0 comments

NOUS PROPÒSITS 2017

Cada inici d’any es tornar a començar, es temps d’iniciar nous projectes, es temps de noves oportunitats, de plantejar-nos nous reptes de mirar la realitat d’una manera diferent.
En aquest començament d’any des de la Fundació tenim tres desitjos que volen compartir amb vosaltres:
 • Aconseguir la plena integració de les persones amb malaltia mental
 • Arribar als 100 treballadors amb discapacitat dintre del nostre centre especial de treball
 • Treballar per que desaparegui el estigma de les persones amb malaltia mental.
Us fem a mans d’una iniciativa portada a terme des de Madrid per AMAFE apropar la problemàtica de la malaltia mental mitjançant un comic (més informació fes un clic a la fotografia adjunta) Si voleu més informació pots visitar el link Esquizofrenia24x7 -> Recursos

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR