abril 19, 2017
by admin
0 comments

AVUI FEM QUINZE ANYS

El dia 19 d’abril de 2002 es va crear la Fundació Privada El Moli de Puigvert. Lluny queda la contractació del nostre primer treballador, que encara està a la Fundació. Coincideix aquesta data amb la fita d’haver arribat als 100 treballadors en el centre especial de treball.
FELICITATS A TOTS ELS QUE HO FEU POSSIBLE!!!!.
Tenim ganes de seguir creixent i continuar donant oportunitats de treball. La nostra fita és arribar als 200 treballadors, ens queda molta feina a fer i moltes oportunitats a cobrir. Esteu atents al nostre facebook que durant aquests dies….

març 1, 2017
by admin
0 comments

PROGRAMA INTEGRALS MENORS DE 30 ANYS

L’atur juvenil en el nostre país és encara una xifra molt alta i qualsevol iniciativa que miri de baixar aquesta xifra serà ben rebuda. Per tal de donar compliment al nostre objecte fundacional, des del dia 6 d’abril de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017, estem realitzant el Programa d’orientació laboral i formativa amb joves amb problemàtica derivada de salut mental (PROGRAMA INTEGRALS) que es troba dintre del programa de garantia juvenil. El programa pretén empoderar a 13 joves, menors de 30 anys amb problemàtiques de salut mental, per tal que puguin accedir al mercat laboral després d’un periode de tutelatge des de la nostra Fundació.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Programes Integrals de Garantia Juvenil, regulat per l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre.
Podeu consultar la resolució en SUBVENCIONS

Més informació sobre el PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

febrer 2, 2017
by admin
0 comments

CONTRACTACIO DE PERSONES AMB DISCAPACITAT


Les empresas públiques i privades que tiguin un número de treballadors fixes que superi de 50 estaran obligades a contractar un número de treballadors amb discapacitat no inferior al 2 %, excepte conveni col·lectiu o voluntat de l’empresari, sempre que s’apliquin mesures alternatives.

L’Administració pública haurà de reservar el 5 % de les places de convocatories a discapacitats segons l’establert al “Real Decreto-Legislativo 5/2015 de 30 de octubre”, pel que s’aprova el text refos de la “Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 30/1984 de la Función Pública”

La inserció laboral és un aspecte fonamental per la insercció social de les persones. Afavorim aquesta podem aconseguir una millor integració de les persones amb discapacitat.
Segons l’últim estudi publicat per l’INE (podeu veure en aquest enllaç INE l’estudi complert), la tasa d’activitat d eles persones amb la malaltia mental al 2015 era del 30%, una xifra molt baixa que hem d’augmentar.

En el cas que les empreses no puguin contractar a persones amb discapacitat tenen com alternativa realitzar el compliment amb mesures alternatives prèvia autorització de l’administració.

Aquestes mesures alternatives són:
  • Subscripció de contractes de subministrament o de serveis amb centres especials de treball o amb treballadors autònoms amb discapacitat.
  • Constitució d’enclavaments laborals amb centres especials de treball. Un enclavament laboral és el contracte que realitza una empresa amb un centre especial de treball per a la realització, per part d’un grup de treballadors amb discapacitat que es desplacen temporalment a l’empresa col·laboradora, d’obres o serveis relacionats amb l’activitat de l’empresa.
  • Donacions i accions de patrocini de caràcter monetari a entitats, fundacions o associacions declarades d’utilitat pública que es dediquin, total o parcialment, a la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació de les persones amb discapacitat.

Mes informació a nivell espanyol SEPES
Més informació a nivell català contratació directa. GENERALITAT
Més informació a nivell català MESURES ALTERNATIVES

gener 17, 2017
by admin
0 comments

TREBALL I DISCAPACITAT

Després de la publicació per part del SEPE de l’informe “Mercado de trabajo de la Personas con Discapacidad 2016” a nivell estatal volem destacar algunes conclusions que extreu l’estudi.
  • Segons el INE hi ha a Espanya 1.335.100 persones amb edat entre 16 i 64 anys que tenen el certificat de discapacitat. Aquesta xifra és el 4,4 % de la població en edat de treballar.
  • L’any 2015 el número de contractes de persones amb discapacitat va ser de 243.000 contractes que supossen un 1,31% del total de contractes. És un dels anys on hi hagut una més forta contractació de la discapacitat.
  • A nivell de contractació per sexe hi ha una gran desigualtat ja que el 61 % correspon a homes i el 39 % a dones. A diferència de les persones sense discapacitat que és un 56 % per homes i un 44 % a dones.
  • El 60 % de les persones amb discapacitat tenen un nivell formatiu d’Educació Secundària obligatòria.
  • Les persones apuntades més de dotze mesos en les oficines de treball, els anomenats aturades de llarga durada, són el 59% en el cas de les persones amb discapacitat i del 43 % en el cas de les persones sense discapacitat.
Les persones que tracten en la nostra fundació solen tenir un gran de discapacitat més gran de 45 % apropant-se al valor de 66 % i tal com indica la següent gràfica tenen més dificultat d’accedir al món laboral. Podeu veure també publicat en el segre un resum de dades [+]

Més informació:
INFORME DEL MERCADO DE TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR