Centre Especial de Treball


El Centre Especial de Treball promou l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb trastorns de salut mental, afavorint la seva inserció dins del món laboral, proporcionant un treball significatiu en un entorn protegit i amb un suport adequat.

Es un recurs a on la persona pot posar en pràctica els coneixements adquirits durant la seva fase de preparació. L’Activitat s’estructura en base a la realització d’un servei professional per part del treballador en procés d’inserció. La relació és laboral i per tant retribuïda. El regim és especial però en allò essencial s’ajusta a la relació laboral convencional.

Activitats

El recurs disposa de les seccions professionals següents:

 • Jardineria
 • Obra i manteniment, pintura, instalación de paviments
 • Horta ecològica
 • Neteja industrial
 • Gestió d’establiments comercials (outlet textil)
 • Restauració de mobles

Funcionament

Al llarg de la durada del contracte laboral, s’ofereix a la persona un suport psicosocial a través de l’Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP).

Aquesta unitat dirigeix l’equip de suport, composat pels diferents professionals que intervenen en el seguiment de la persona atesa. El monitor de suport és el professional que coneix l’ofici específic i per tant és responsable directe de la supervisió i l’ensinistrament a l’usuari en les tasques concretes del lloc de treball. Cada secció professional compta amb un encarregat que supervisa les operacions dels seus equips i es responsabilitza de la viabilitat tècnica i econòmica de la secció. Les diferents seccions compten amb el suport de les respectives estructures directives de l’entitat, administratiu-financera, de producció i de RRHH. L’entitat disposa d’un sistema integrat de comunicació que garanteix els fluxos d’informació i formació necessaris pel funcionament dels diferents projectes.

Equip professional

 • Psicòleg/a
 • Treballador/a social
 • Terapeuta ocupacional
 • Monitor/a
 • Encarregat/a
 • Estructura directiva