Recursos Humans


Pots enviar-nos el teu curriculum Vitae.

Per cumplir la llei de protecció de dades t’informen:

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”, li comuniquem que les seves dades seran incorporades al fitxer Recursos Humans, responsabilitat de la Fundació Privada el Molí d’en Puigvert, amb l’objectiu de formar part en eventuals processos de selecció de personal portats a terme per l’entitat.
L’entitat també li informa que les seves dades podran ser comunicats a empreses de treball temporal u altres empreses de selecció de personal, amb la finalitat exclusiva de participar en els processos de selecció de personal que se portin a terme per la Fundació Privada El Moli d’en Puigvert.
En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li preguem que ens ho comuniqui.
Si no està d’acord amb algun dels punts esmentats, li preguem que ens ho comuniqui per escrit, per email en el termini de 30 dies, en cas de no rebre cap notificació ens dóna la conformitat i consentiment per el tractament i cessions assenyalats.
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els terminis establerts en la Llei, a l’adreça Fundació Privada el Molí d’en Puigvert, C/ Gorg del Moli d’en Puigvert, 1, 08389, Palafolls o a l’adreça de correu electrònic info@fundaciomoli.org


Amb l’enviament del teu currículum a l’adreça info@fundaciomoli.org li notifiquem la recepció del seu currículum vitae i que has llegit les condicions per a cumplir la llei de protecció de dades.