Canal intern de denúncies


En aplicació a la normativa vigent teniu a la vostra disposició un canal intern de denúncies al qual podeu accedir mitjançant aquest enllaç   —> https://denuncia.fundaciomoli.org/

Aquesta normativa té per finalitat recollir i donar resposta a casos de vulneració de la llei en l’àmbit professional i permet:

  • posar en coneixement de l’entitat de possibles infraccions administratives o penals que s’hi estiguin cometent o s’hi hagin comès;
  • protegir les persones que informin d’aquestes possibles infraccions;
  • combatre el frau i la corrupció a les entitats i institucions tant públiques com privades.

Alguns casos d’infraccions administratives o penals són:

  • accions o omissions que impliquin corrupció econòmica en perjudici de la Hisenda Pública i de la Seguretat Social;
  • accions o omissions que vulnerin els drets laborals en matèria de seguretat i salut, com per exemple situacions d’assetjament laboral, assetjament sexual o per raó de gènere.

El procediment del canal intern de denúncies garanteix la confidencialitat a la persona que l’utilitzi i li permetrà consultar l’evolució i l’estat de la denúncia presentada.

La persona que ho prefereixi també té la possibilitat de fer la denúncia de manera externa a l’Autoritat de Protecció de l’Informant  o a l’Oficina Antifrau de Catalunya mitjançant aquest enllaç –> Inici – Oficina Antifrau de Catalunya.

Si voleu obtenir una informació més detallada podeu consultar la Llei 2/2023, 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.