Serveis a la persona


Les persones amb malalties mentals són la raó de ser del nostre dia a dia.
La nostra organització, els nostres productes i serveis, la xarxa comercial estan al servei d’un objectiu principal: la inserció social i laboral de les persones que atenem.

Punts clau:

  • Recuperació funcional
  • Acompanyament
  • Inserció socio-laboral

La nostra fita:

Presentar a les persones afectades per una malaltia mental com persones actives i productives, que aporten i generen riquesa per a si mateixes i per la comunitat.

Que fem:

Intervenim en el procés de recuperació de la persona mitjançant la realització coordinada d’accions d’orientació professional i capacitació per a l’ocupació.

Les activitats es realitzen en entorns laborals normalitzats i incorporen el seguiment i l’acompanyament de professionals experts que faciliten l’adquisició dels coneixements professionals requerits pel mercat de treball.

L’itinerari professional s’inicia amb la vessant formativa del servei prelaboral i avança progressivament amb els aprenentatges adquirits per la persona fins la seva incorporació a la feina, bé en l’entorn protegit del centre especial de treball, bé en l’entorn normalitzat de l’empresa ordinària

Com ho fem:

Des del departament de Recursos Humans i de forma conjunta amb l’àrea social es planifica l’atenció als treballadors de la Fundació a través del programa individual de rehabilitació. Aquest programa, que està conformat per un conjunt d’objectius de millora i manteniment d’habilitats personals i de competències professionals, s’elabora conjuntament entre els professionals de l’entitat i els usuaris del servei.