Missió i valors


Som una organització sense ànim de lucre i amb vocació de creixement que impulsa, crea i gestiona projectes socials i empresarials de caràcter innovador. El nostre objectiu es generar salut i qualitat de vida mitjançant la capacitació i posterior contractació de persones amb trastorns de salut mental facilitant a l’hora la seva integració social.

Els VALORS en els que basem la nostre filosofia són:

  • Orientació a la persona. Promovem el reconeixement i acceptació de les persones, amb les seves virtuts i defectes, amb independència del lloc que ocupin en l’organització. Totes les persones tenen grans aportacions a fer si es donen les circumstàncies adients i es respecta el seu procés. Les persones no poden ser tractades com a objectes intercanviables. El compromís és imprescindible per a la construcció d’un mon més solidari i confiable.
  • Promoció de la salut. La nostra missió ens marca com a objectiu fonamental la generació de salut i qualitat de vida en les persones que atenem. Entenem la salut en un sentit ampli i global que abasta no només la salut mental sinó també la física. En aquest sentit, promovem en els nostres usuaris comportaments i hàbits saludables en relació al treball però també pel que fa a les activitats de la vida diària.
  • Desenvolupament professional. Els professionals tenen autonomia i iniciativa per plantejar objectius, plans i programes d’actuació relacionats amb la missió de l’entitat. Tenen possibilitat d’adquirir nous coneixements i assolir reptes professionals d’acord amb les seves característiques professionals.
  • Igualtat. Les condicions individuals de les persones no poden limitar el seu accés a tot allò a que tenen dret. L’entitat està compromesa amb la igualtat de gènere en el treball i posa en marxa accions de prevenció de desigualtats o assetjament i/ o accions de discriminació positiva per tal de que les dones i els homes puguin exercir en igualtat de condicions els seus drets en relació al treball.
  • Treball en equip. L’entitat promou el treball en equip i confia en la capacitat d’aquest per superar amb èxit els reptes que l’entitat té plantejats. La suma d’esforços dóna una més gran capacitat de resposta davant les dificultats i permet que el professional se senti integrat i formant part d’un projecte comú.
  • Comunicació. Una entitat com la nostra amb objectius complexos i diversos necessita d’un sistema de comunicació que garanteixi que la informació arribi a diferents agents, utilitzant llenguatges igualment diversos. És per aquest motiu que l’organització disposa d’una xarxa integrada i sistemàtica de comunicació que posa en relació a qualsevol membre de l’organització amb altres membres per tal de compartir la informació rellevant per cada equip.
  • Innovació social. Davant la complexitat i dificultat de la nostra tasca els nostres professionals desenvolupen contínuament fórmules imaginatives i originals per tal de donar respostes satisfactòries a un nodrit nombre de grups d’interès. La manca de protocols estandarditzats en molts dels nostres àmbits d’actuació ens obliga a desenvolupar respostes genuïnes davant de situacions ambivalents.
  • Eficiència. La nostra entitat sempre s’ha caracteritzat per una administració eficient dels recursos disponibles. Aquesta qualitat és especialment interesant en aquests temps que vivim d’manca de recursos financers. Prioritzem la creació de llocs de treball, sacrificant a vegades la generació d’excedent econòmic. Tanmateix intentem que l’estructura de professionals de suport obtingui el màxim resultat en termes de volum de persones ateses.