Organització


La Fundació és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Palafolls, la Comunitat Terapèutica del Maresme (CTM) i la Conca de la Tordera.

Composició del Patronat (12/2019 — ):

President: Sr. Valenti Agusti i Bassa en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme (Indefinit)

Vicepresident: Sr. Guillem Homet i Mir (20/07/2027)

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll (28/09/2027)

Vocal: Sra. Roser Torrent Riera en representació de la Conca de la Tordera (Indefinit)

Vocal 2n: Sr Francesc Alemany i Martinez, en representació de l’Ajuntament de Palafolls (Indefinit)

Vocal 3r: Sr. Raul Muñoz Garcia (17/10/2024)

Composició del Patronat (10/2019 — 12/2019 ):

President: Sr. Valentí Agusti i Bassa en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme .(Indefinit)

Vicepresident: Sr. Guillem Homet i Mir (25/07/2022)

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll (26/09/2022)

Vocal: Sra. Roser Torrent Riera en representació de la Conca de la Tordera (Indefinit)

Vocal 2n: Sra Dolores Aguera i Martin, en representació de l’Ajuntament de Palafolls (Indefinit)

Vocal 3r: Sr. Raul Muñoz Garcia (17/10/2024)

Composició del Patronat (07/2019 — 10/2019):

President: Sr. Raul Muñoz Garcia en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme (Indefinit)

Vicepresident: Sr. Guillem Homet i Mir (25/07/2022)

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll (26/09/2022)

Vocal: Sra. Roser Torrent Riera en representació de la Conca de la Tordera (Indefinit)

Vocal 2n: Sra. Dolors Agüera Martin, en representació de l’Ajuntament de Palafolls (Indefinit)

Vocal 3r: Sr. Valentí Agustí i Bassa (28/06/2024)

Composició del Patronat (02/2019 –07/2019 ):

President: Sr. Raul Muñoz Garcia en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme (Indefinit)

Vicepresident: Sr. Guillem Homet i Mir (25/07/2022)

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll (26/09/2022)

Vocal: Sra. Roser Torrent Riera en representació de la Conca de la Tordera (Indefinit)

Vocal 2n: Sra. Dolors Agüera Martin, en representació de l’Ajuntament de Palafolls (Indefinit)

Composició del Patronat (02/2018 — 02/2019):

Presidenta: Sra. Dolors Agüera Martin, en representació de l’Ajuntament de Palafolls  (Indefinit)

Vicepresident: Sr. Raul Muñoz Garcia en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme (Indefinit)

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll (Indefinit)

Vocal: Sra. Roser Torrent Riera en representació de la Conca de la Tordera (Indefinit)

Vocal 2n: Sr. Guillem Homet i Mir (25/07/2022)

Composició del Patronat (08/2017 — 02/2018 ):

Presidenta: Sra. Dolors Agüera Martin, en representació de l’Ajuntament de Palafolls (Indefinit)

Vicepresident: Sr. Raul Muñoz Garcia en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme (Indefinit)

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll en representació de la Conca de la Tordera (Indefinit)

Vocal:Sr. Guillem Homet i Mir (25/07/2022)

Composició del Patronat (06/2015 — 08/2017 ):

Presidenta: Sra. Dolors Agüera Martin, en representació de l’Ajuntament de Palafolls.

Vicepresidenta: Sra. Roser Civit en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme.

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll en representació de la Conca de la Tordera.

Vocal: Sr. Guillem Homet i Mir.

Composició del Patronat (12/2012 — 06/2015):

President: Sr. Josep Ribas Maynou, en representació de l’Ajuntament de Palafolls.

Vicepresidenta: Sra. Roser Civit en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme.

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll en representació de la Conca de la Tordera.

Vocals:

Valentí Agustí Bassa (Vocal 1r).

Sr. Guillem Homet i Mir (Vocal 2n).