COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ PRIVADA EL MOLÍ D’EN PUIGVERT PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES VULNERABLES.


El Servei d’ocupació de Catalunya, dins del seu programa Treball i Formació ha concedit una subvenció a la Fundació Privada el Molí d’en Puigvert destinada a la contractació de 6 persones pertanyents a col·lectius d’alta vulnerabilitat.

L’objectiu d’aquest Programa és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals, i si escau, la formació professionalitzada a o d’adquisició de competències bàsiques i l’actuació d’acompanyament a les persones participants.

Les 6 persones acollides a aquest programa s’incorporaran a la Fundació Privada el Molí d’en Puigvert al llarg del mes de febrer i desenvoluparan la seva activitat a diferents seccions de la entita