Arxiu diari: febrer 2, 2017


Les empresas públiques i privades que tiguin un número de treballadors fixes que superi de 50 estaran obligades a contractar un número de treballadors amb discapacitat no inferior al 2 %, excepte conveni col·lectiu o voluntat de l’empresari, sempre que s’apliquin mesures alternatives. L’Administració pública haurà de reservar el 5 […]

CONTRACTACIÓ