DRETS PROTECCIO DADES


De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, le informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials i formen part d’un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació Privada el Molí d’en Puigvert, amb la finalitat d’agilitzar la gestió i serveis que ofereix la fundació, així com proporcionar-li informació referent als nostres serveis.

Pot exercir els seus drets amb els següents models:

DRET ACCÉS

DRET CANCEL·LACIO

DRET RECTIFICACIO

DRET OPOSICIO

Mitjançant un escrit a l’adreça Fundació Privada el Molí d’en Puigvert, C/ Gorg d’en Puigvert 1, 08389 Palafolls, adjuntant la documentació pertinent per comprovar la validesa de la sol·liticitut (fotocòpia del DNI o Passaport). Pot també utilitzar el nostre email pd@fundaciomoli.org.

L’exercici dels drets haurà de ser fet per el propi usuari. Podrà també ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de la persona que vol exercir els seus drets. En aquest cas haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.