Organització


La Fundació és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Palafolls, la Comunitat Terapèutica del Maresme (CTM) i la Conca de la Tordera.

Composició del Patronat (02/2018 — ):

Presidenta: Sra. Dolors Agüera Martin, en representació de l’Ajuntament de Palafolls.(Indefinit)

Vicepresident: Sr. Raul Muñoz Garcia en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme.(Indefinit)

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll (Indefinit)

Vocal: Sra. Roser Torrent Riera en representació de la Conca de la Tordera.(Indefinit)

Vocal 2n: Sr. Guillem Homet i Mir.(25/07/2022)

Composició del Patronat (08/2017 — 02/2018 ):

Presidenta: Sra. Dolors Agüera Martin, en representació de l’Ajuntament de Palafolls.(Indefinit)

Vicepresident: Sr. Raul Muñoz Garcia en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme.(Indefinit)

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll en representació de la Conca de la Tordera.(Indefinit)

Vocal:Sr. Guillem Homet i Mir.(25/07/2022)

Composició del Patronat (06/2015 — 08/2017 ):

Presidenta: Sra. Dolors Agüera Martin, en representació de l’Ajuntament de Palafolls.

Vicepresidenta: Sra. Roser Civit en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme.

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll en representació de la Conca de la Tordera.

Vocal: Sr. Guillem Homet i Mir.

Composició del Patronat (12/2012 — 06/2015):

President: Sr. Josep Ribas Maynou, en representació de l’Ajuntament de Palafolls.

Vicepresidenta: Sra. Roser Civit en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme.

Secretari: Sr. Ramon Ribot Musoll en representació de la Conca de la Tordera.

Vocals:

Valentí Agustí Bassa (Vocal 1r).

Sr. Guillem Homet i Mir (Vocal 2n).