Fundació Privada el Molí d'en Puigvert
Història Organigrama Actualment  

1ª Etapa (1990-1995)

Creació de l'Escola-taller “Molí d’en Puigvert"


2ª Etapa (1995-2000)

Projecte HORITZÓ
Programa Echo Catalonia Horitzó II

 

3ª Etapa (2000-2002)

Projectes de creació d’empresa
Etapa actual: Inici de la Fundació
Recorreguts d'inserció i de Suport.

 

"La necessitat de la Fundació sorgeix per la creació d’un recurs específic per al col.lectiu que ens pemeti donar-li una resposta acurada a les seves necessitats. Preten també evitar la dependència exclussiva de subvencions i per tal assegurar-ne la continuïtat en el temps. Cerquem centrar-nos en el treball coma eina de rehabilitació."

 
Inici Centre Especial de TreballServei Prelaboral