Fundació Privada el Molí d'en Puigvert
Jardineria Manipulats Obra Tèxtil  

Tal com els nostres objectius fundacionals ens indiquen aquesta és la nostra activitat principal. Fins ara tenim les següents unitats de negoci amb les quals volem tenir un compromís entre Reinserció i rendibilitat que permeti donar una lloc de treball finaliesta i per al temps que la persona vulgui i la Fundació pugui donar una resposta de manera adient.

La realitat en finalitzar el 2003 és la consolidació del Centre Especial de Treball el Molí d'en Puigvert amb uns serveis que es van iniciar el darrer trimestre de l'any 2001 amb la col·laboració de la Fundació Tallers de Catalunya i que traspassats a la nostra Fundació el gener del 2003 amb 12 persones contractades, ha experimentat un creixement fins a 30 persones a 31 de desembre de 2003.

 

Al llarg de l'any hem afegit als serveis de Neteja, Forestal i Manteniment de Camins, que ja prestàvem, els Serveis de Fusteria, Manteniment d'obra civil i serveis de neteja, selecció i envasat de productes d'horta

 
Inici Centre Especial de TreballServei Prelaboral