Fundació Privada el Molí d'en Puigvert
Fundació Centre Especial de Treball Servei Prelaboral  

L'any 2003 ha estat per a la Fundació l'any de l'inici de les seves activitats. En primer lloc volem fer un agraïment a les entitats que van creure en el projecte i vn apostar per tal que allò que va començar essent una idea, una visió, s'hagi pogut convertir en una realitat concreta.

Algú va dir: "una visió sense realització és una al·lucinació."

 

L'objecte de la Fundació és:

"La promoció i el foment de la integració laboral i àdhuc social de les persones diagnosticades amb malaltia mental i de qualsevol col.lectiu amb dificultats d’inserció, establint i creant centre especials de treball, empreses d’inserció laboral i tota mena de serveis i empreses que puguin ser útils per a la integració laboral i socials d’aquestes persones”

 
2004 Fundació Privada el Molí d'en Puigvert • Contacta