Menu:

Últimes notícies:

Octubre 2006:
Encentem un nou projecte GIROCUPA que permetra fer un acompanyament més per la reinserció social.  . . 

"Cuidar a les persones és l'objectiu que ens hem fixat des del departament de Recursos Humans" 

Links:

Seguretat Social

Els Serveis a la Fundació . . .

Els Serveis tenen com a objectiu principal donar un servei a la persona més acurat. Els treballadors de la Fundació necessiten d'un reforç a l'atenció que des del departament de Recursos Humans es preten donar. 

 

"Un dels mèrits del Molí és haver respectat els límits naturals de les persones sense que això obstaculitzi el bon funcionament global. Posant per tant, medis per compensar aquests límits i percebent alhora el sostre que no es vol traspassar. Haver entès la importància del treball com a eina al servei de la persona i no només al servei d'un sistema productiu. D'aquest equilibri depèn l'èxit del projecte; és a dir, la millora en la qualitat de la vida dels usuaris". (Extracte estudi Qualitat de Vida)