Menu

Últimes notícies:

Setembre 2008:   Inauguració botiga de Bershka.

Agost 2008:   Obertura d'una botiga de Bershka.

Gener 2008:         Tancament botiga de moltacte el dia 25.

Llegeix més...

Publicacions:

A la web trobareu el real decret per acollir-se a les mesures alternatives per al compliment de la LISMI
[mesures alternatives]
 

Links:

- Coordinadora de Tallers
Teixidors

Empresa

"Un desenvolupament capaç de conjugar l'eficiència amb la sinèrgia entre les persones. Si l'eficiència té a veure amb la capacitat de produir i realitzar una tasca determinada en el temps previst, la sinèrgia emergeix en un model sistèmic. La sistèmica és una manera sencera de mirar la realitat, des de la qual veiem que el comportament d'un sistema complet resulta impredictible a partir del comportament de qualsevol de les seves parts si les mirem aïlladament. La sinèrgia doncs, és la potenciació de les capacitats inherents a les persones que es genera quan el treball en equip es realitza des del suport i l'estima per les diferències i limitacions de cadascú." 

(Estudi Q/V Àngels Canadell).