Menu:

Publicacions:

Comptes anuals 2011

Memòria 2011

Comptes anuals 2010

Memòria 2010

Memòria 2009

Auditoria 2009

Memòria 2008

Auditoria 2008

Memòria 2007

Memòria 2007

Auditoria 2007

Memòria 2006

Memòria 2005

Memòria 2004

Memòria 2003

Memòria 2002

Links:

Per llegir la memòria:
Adobe

Missió

ORGANITZACIÓ sense ànim de lucre i amb vocació de creixement, que impulsa, crea i gestiona, PROJECTES EMPRESARIALS I SOCIALS, de caràcter innovador i amb autonomia de gestió, per a GENERAR SALUT I QUALITAT DE VIDA per mitjà de la capacitació i la posterior CONTRACTACIÓ de PERSONES AMB TRANSTORNS DE SALUT MENTAL per tal que s'integrin millor a la societat

Valors

Govern

La Fundació es constitueix a l'abril del 2002 i en son entitats fundadores:

Ajuntament de Palafolls

Comunitat Terapèutica del Maresme

Cooperativa Agrícola de Palafolls

El 15 de juny de 2007, ha estat inscrita en el registre de fundacions una ampliació de Patronat quedant la nova configuració de la següent manera:

President  --> Sr. Josep Ribas Maynou en representació de l'Ajuntament de Palafolls.

Vicepresident --> Sra. LLuisa Bosch en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme, Societat Cooperativa Catalana Limitada

Secretari --> Sr. Ramon Ribot Mussoll en representació de la  Coppal, Societat Cooperativa Catalana Limitada

Vocal 1r --> Valentí Agustí Bassa

Vocal 2n --> Sr. Guillem Homet i Mir

Equip directiu

Gerent: Miguel Angel Ruiz Diaz

Resp. financer: Angel Zambrana Fernandez

Resp. producció: Elena Vazquez Escribano

Auditories i Certificacions

Auditories econòmiques amb EUROAUDIT anys: 2003, 2004, 2005 i 2006. FAURA CASAS 2007 i 2008

Certificat iso 9001

 Certificació de Qualitat ISO 9001-2000 per APPLUS, anys 2005,2006,2007 i 2008.

 

Certificació per part de la FUNDACIÓN LEALTAD, en transparenciai bones pràctiques anys 2006, 2007 i 2008Xarxes