Menu

Últimes notícies:

16/05/2011      Biocultura 2011 el stand 139 del pabello num. 1

31/03/2011     Estem realitzant el nostre pla d'igualat

31/10/2010 Publicació memòria del 2009

15/09/2010 Renovació de la evaluació de la Fundació Lealtad

26/03/2010 Presentació de feines en el Santuari del Corredor.

11/09/2009 Obertura de la cafetería

Agost 2009 Signatura conveni Fora de Serie Cafeteria.

Publicacions

Memòria 2011

Memòria 2010

Memòria 2009

Mesures alternatives a l'ocupació

Links:

- Dincat


WEB EN PROCÉS DE RENOVACIÓ

MEMORIA 2011

FIRA BIOCULTURA

Bio cultura 2011Dels dies 13 al 16 de maig hem estat a l'estand 139 del pabello num. 1. Per més informació podeu visitar Fira Biocultura 2010

Pla igualtat

Pla Igualtat La Fundació el Molí de Puigvert, amb una trajectòria en el desenvolupament d’accions encaminades a millorar la Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones, està en procés d’elaboració del Pla d’Igualtat de la organització. Aquesta proposta sorgeix per donar resposta als nous requeriments legislatius en matèria d’Igualtat (Llei Orgànica 3/2007), i també des d’una perspectiva de Responsabilitat Social i en coherència amb els seus principis i valors fundacionals, de solidaritat, innovació i millora organitzacional. Es per això que ens plantegem la necessitat d’elaborar un Pla d’Igualtat de dones i homes, que ajudi a incorporar a la nostra organització la igualtat de gènere de manera transversal, a nivell intern i extern en totes les fases del disseny, execució i avaluació dels projectes i serveis que ofereix a la ciutadania

Consulta la nostra memoria

Pots consultar la nostra memòria d'una manera més còmoda.

Presentació de les feines realitzades en el Santuari del Corredor.

La recuperació de més de 10 Ha. destinades a la pastura i 18 Km. de franges de prevenció d'incendis forestals....

..... Les actuacions han tingut un cost total de 180.832,20 €, i la majoria han estat executades per dues empreses que treballen amb col·lectius en risc d'exclusió social: el Molí d'en Puigvert .... [nota de premsa]